Helpful Detals Ko_Kut_Ao_Phrao_Beach_Resort_3Days_2Nights

- เช็คอินน์และเช็คเอาท์ตามเวลาของโปรแกรมที่ทางรีสอร์ทกำหนด
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณรีสอร์ทโดยเด็ดขาด
- ฟรี! ที่จอดรถท่าเรือคอรัลบีช แหลมศอก
- ฟรี!! อินเตอร์เน็ต WiFi บริเวณร้านอาหาร

โปรแกรมแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน High Season 


วันที่ 1 :

09.30 น. : พบกันที่ท่าเรือคอรัลบีช แหลมศอก จ.ตราด 
10.00 น. : ออกเดินทางจาก ท่าเรือ เกาะกูด คอรัลบีช ไปรีสอร์ท 
11.30 น. : ถึงเกาะกูด อ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท รับเครื่องดื่ม และเช็คอินเข้าห้องพัก  
12:30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน  
14:00 น. : เที่ยวชมน้ำตกคลองเจ้า (น้ำตกยอดนิยมบนเกาะกูด สถานที่ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์แห่งรัชกาลที่ 6 ได้มาเยี่ยมชม) 
16:00 น. : กลับมาที่รีสอร์ท และรับอาหารว่าง ก่อนพักผ่อนตามอัธยาศัย  
19:00 น. : รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2 :

08:00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารของรีสอร์ท ทั้งอาหารไทย และอาหารนานาชาติ  
09:00 น. : ดำน้ำเที่ยวชมแนวปะการัง ที่เกาะัรัง  
12:00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย  
16:00 น. : รับอาหารว่าง และ พักผ่อนตามอัธยาศัย  
19:00 น. : รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3 :

08:00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารของรีสอร์ท ทั้งอาหารไทย และอาหารนานาชาติ    
09:00 น. : เดินทางออกจากรีสอร์ท ไปสู่ ท่าเรือจังหวัดตราด 
10:30 น. : ถึงท่าเรือ จังหวัดตราด  
11:30 น. : แวะเที่ยวชม เลือกซื้อพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ที่สวนเกษตรอินทรีย์  ภาสกรฟาร์ม ต. หนองคันทรง อ. เมืองตราด  
** หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าแต่ละท่านว่าต้องการแวะเที่ยวชมหรือไม่   ( ต้องเดินทางไปเอง ) **


หมายเหตุ :  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลา และโปรแกรมตามความเหมาะสมของสภาพดินฟ้า อากาศ
                      และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
โปรแกรมแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน Low Season 


วันที่ 1 :

12.00 น. : พบกันที่ท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด ท่าเรือ Ko Kut Express
12.30 น. : ออกเดินทางจาก ท่าเรือแหลมศอก สู่ ท่าเรืออ่าวสลัด เกาะกูด
14.30 น. : ถึงเกาะกูด อ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท รับเครื่องดื่ม และเช็คอินเข้าห้องพัก  
16:00 น. : รับประทานอาหารว่าง
19:00 น. : รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2 :

08:00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารของรีสอร์ท ทั้งอาหารไทย และอาหารนานาชาติ  
09:00 น. : ไปเที่ยวน้ำตกคลองเจ้า 
12:00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย  
16:00 น. : รับอาหารว่าง และ พักผ่อนตามอัธยาศัย  
19:00 น. : รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3 :

07:30 น. : เตรียมสัมภาระและรับประทานอาหารเช้า ทั้งอาหารไทย และอาหารนานาชาติ    
08:30 น. : เดินทางออกจากรีสอร์ท ไป ท่าเรืออ่าวสลัด เกาะกูด เพื่อรอลงเรือ
10:00 น. : ออกเดินทางจากเกาะกูด สู่ ท่าเรือแหลมศอก ฝั่งตราด

หมายเหตุ :  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลา และโปรแกรมตามความเหมาะสมของสภาพดินฟ้า อากาศ
              และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ